Zapisy i cennik

  • Home
  • /
  • Zapisy i cennik

Do Punktu Przedszkolnego „Nanny” dzieci mogą być zapisywane przez cały rok kalendarzowy. Istnieje możliwość zapisania dziecka tylko na okres wakacji.

Punkt pracuje przez cały rok kalendarzowy w godzinach od 6:30 do 18:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz 24 grudnia.

Grupa żłobkowa dla dzieci od 6m.ż. do 2 lat czesne 1130 zł miesięcznie

Opłata wpisowa 400zł

Grupa przedprzedszkolna dla dzieci od 2 do 3 lat czesne 1130 zł miesięcznie*

* dla dzieci, które ukończą 2.5 roku 950 zł miesięcznie

Opłata wpisowa 200 zł

Grupa przedszkolna od 3 do 5 lat czesne 780 zł miesięcznie

Bez opłaty wpisowej

Rodzeństwo czesne 650 zł za każde dziecko niezależnie od wieku.

Okres wakacji: lipiec/sierpień: tydzień pobytu dziecka z wyżywieniem: 250 zł dla dzieci powyżej 2,5 roku życia; 340 zł dla dzieci poniżej 2,5 roku życia. Oferta nie dotyczy dzieci zapisanych na stałe do placówki.

Dzieci z orzeczeniem czesne 500 zł

Istnieje możliwość zapisania dziecka na 10 dni w miesiącu lub do 5 godzin dziennie w cenie 850 zł dla dzieci do 2,5 lat i 700 zł dla dzieci powyżej 2,5 roku

Opłata za opiekę po godzinie 18:00 wynosi 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Cena czesnego nie obejmuje wyżywienia. Placówka zapewnia odpłatne wyżywienie – płatne dodatkowo za każdy dzień pobytu dziecka wg obowiązującej stawki żywieniowej.