Ogólny plan dnia

  • Home
  • /
  • Ogólny plan dnia

Zakładka zawiera ogólny rytm dnia pracy przedszkola. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane o dowolnej porze dnia pracy placówki. Pracujemy codziennie od godz. 6:30 do 18:00.

06:30 – 08:30 przybycie dzieci do placówki
08:30 – 09:00 przypomnienie poznanych piosenek, wierszy, zabawy z językiem angielskim
09:00 – 09:30 śniadanie
09:30 -10:45 zajęcia umuzykalniające, wprowadzenie nowego tematu, zajęcia dydaktyczne zgodne z wytycznymi MEN, warsztaty plastyczne;
10:45 – 11:30 spacer w pobliżu przedszkola i zabawy dowolne na powietrzu lub kontynuacja tematu głównego
11:30 – 12:00 pierwsze danie obiadu
12:00 – 14:00 odpoczynek, słuchanie bajek
14:00 – 14:45 drugie danie obiadu
14:45 – 15:00 toaleta popołudniowa
15:00 – 15:30 język angielski – wprowadzenie nowych tematów
15:30 – 16:00 zabawy sportowe
16:00 – 16:20 podwieczorek
16:20 – 17:00 zajęcia popołudniowe, zabawy dowolne, słuchanie bajek, prace porządkowe, zajęcia w kącikach zainteresowań, powtórzenie poznanych piosenek
17:00 – 18:00 pożegnanie i wyjście do domu

06:30 – 08:30 przybycie dzieci do placówki
08:30 – 09:00 zabawy indywidualne
09:00 – 09:30 śniadanie
09:30 – 09:45 toaleta poranna
09:45 -10:15 zajęcia umuzykalniające i plastyczne, zabawy ruchowe,
10:15 – 11:00 spacer w pobliżu przedszkola i zabawy dowolne na powietrzu lub kontynuacja tematu głównego
11:00 – 11:30 pierwsze danie obiadu
11:30 – 12:00 toaleta południowa
12:00 – 14:00 odpoczynek, słuchanie bajek
14:00 – 14:45 drugie danie obiadu
14:45 – 15:15 toaleta popołudniowa
15:15 – 15:30 zabawy z językiem angielskim
15:30 – 16:00 zabawy indywidualne
16:00 – 16:15 podwieczorek
16:15 – 17:00 zajęcia popołudniowe, zabawy dowolne, słuchanie bajek, prace porządkowe, zajęcia w kącikach zainteresowań, powtórzenie poznanych piosenek
17:00 – 18:00 pożegnanie i wyjście do domu

Wtorek: logopedia 10:00 – 11:00
Środa: rytmika 09:45 – 10:15
Czwartek: taniec nowoczesny 10:00 – 10:30

Rodzicow zainteresowanych spotkaniem z panią logopedą prosimy o przekazanie informacji w przedszkolu.