Punkt przedszkolny

Punkt Przedszkolny jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat

Od września 2014r. prowadzimy również dwie grupy żłobkowe.

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku

Godziny otwarcia: 7:00 – 17:00

Punkt Przedszkolny „NANNY” posiada wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa pod numerem 10 PPN.

W cenie czesnego oferujemy:

Ogólny program edukacyjny zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ponadto:

– język angielski
– zajęcia taneczno – ruchowe
– warsztaty plastyczne
– gry i zabawy edukacyjne
– zajęcia logopedyczne
– opiekę psychologa
– rytmika
– spektakle teatralne
– festyny rodzinne

Do grupy przedszkolnej przyjmujemy dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym i z potrzebami wczesnego wspomagania rozwoju.

O prawidłowy rozwój każdego dziecka poza kadrą pedagogiczną dba psycholog dziecięcy, pedagog specjalny oraz logopeda.

Program zapoznawczy naszej placówki to inicjatywa mająca umożliwić Państwa Dziecku swobodne dołączenie do grupy rówieśników.  Wychodząc naprzeciw potrzebom Rodziców i naszych przyszłych Wychowanków pragniemy zrealizować 5 dniowy program adaptacji Waszego dziecka.

Przez okres 5 dni nieodpłatnie zapraszamy Wasze dzieci na godzinną zabawę z nami. Adaptacja dla dzieci żłobkowych odbywa się w godzinach 15:00-16:00, a dla dzieci przedszkolnych 10:00-11:00. Dzięki temu projektowi będziecie Państwo mogli dokładnie poznać naszą ofertę oraz przekonać się czy Wasze dziecko akceptuje nowe środowisko.

Uważamy, że pięciodniowy pobyt Waszego dziecka w „NANNY” to idealna możliwość wzajemnego poznania i określenia możliwości dalszej współpracy z Państwem. Zachęcamy wszystkich, którzy dla swojego dziecka poszukują optymalnych rozwiązań edukacyjnych i pro rozwojowych.