Zapisy i cennik

  • Home
  • /
  • Zapisy i cennik

Do Punktu Przedszkolnego „Nanny” dzieci mogą być zapisywane przez cały rok kalendarzowy. Istnieje możliwość zapisania dziecka tylko na okres wakacji.

Punkt pracuje przez cały rok kalendarzowy w godzinach od 6:30 do 18:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz 24 grudnia.

Grupa żłobkowa dla dzieci od 6m.ż. do 2 lat czesne 900zł miesięcznie

Opłata wpisowa 400zł

Grupa przedprzedszkolna dla dzieci od 2 do 3 lat czesne 900zł miesięcznie*

*dla dzieci, które ukończą 2.5roku 800zł miesięcznie

Opłata wpisowa 200zł

Grupa przedszkolna od 3 do 5 lat czesne 700zł miesięcznie

Bez opłaty wpisowej

Rodzeństwo czesne 600 zł za każde dziecko niezależnie od wieku.

Jeden dzień pobytu: dzieci do 2.5 roku 60 zł z wyżywieniem, dzieci powyżej 2.5 r.ż. 55 zł z wyżywieniem.

Dzieci z orzeczeniem czesne 0 zł

Istnieje możliwość zapisania dziecka na 10 dni w miesiącu lub do 5 godzin dziennie w cenie 700zł dla dzieci do 2,5 lat i 600zł dla dzieci powyżej 2,5 roku

Opłata za opiekę po godzinie 18:00 wynosi 20zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Cena czesnego nie obejmuje wyżywienia. Placówka zapewnia odpłatne wyżywienie – płatne dodatkowo za każdy dzień pobytu dziecka wg obowiązującej stawki żywieniowej.